Meny
 
Hva er kommunikologi
Kommunikologi er læren om det som er felles og definerer kommunikasjon som all atferd og opplevelse.
Denne utdanningen gir kompetanse om hvordan mennesket og hjernen fungerer, rettere sagt hvordan få frem de beste ressursene i oss selv.
Til dette arbeidet brukes et «sett med nøkler», som hjelper til å oppnå personlige endring, og til å utvikle de ressursene vi ønsker eller trenger for å nå våre mål. «Nøklene» hjelper til med å avdekke det som begrenser oss i våre liv, som eksempel tanker, atferd, oppfatninger, overbevisninger, følelser eller essensielle verdier.
«Nøklene» jeg bruker kan jeg hjelpe deg med å:
*skape de forandringene du vil ha
*oppdage hva du virkelig vil
*bli dyktig til å skape god kontakt med andre mennesker
*bli god til å sette deg mål
*finne motivasjonen og livsgleden din
*kommunisere så du blir forstått
*skape nye adferds strategier
*løse indre konflikter og frigjøre ressurser
*få motivasjon og entusiasme
*skape selvtillit
*gi slipp på angst og andre uønskede følelser
*få tilgang til dine egne ressurser og ditt potensial
*lage mål, og nå dem
* Bli glad i deg selv
*personlig vekst
 
Hvordan Kommunikologien ble til. (Kilde: Aanerud Kompetansasenter)

På 1950 tallet fikk den Britiske sosialantropologen Gregory Bateson en visjon om å skape en tverrfaglig kommunikasjonsdisiplin. Hans arbeid førte til fokus på hva som var felles i metoder, modeller og forskning innenfor fagområder som psykologi, pedagogikk, terapi, coaching, idrett, markedsføring, journalistikk, forhandling og leder- og organisasjonsutvikling. Dette skapte bedre oversikt og brukbarhet i det enorme materialet som omhandlet menneskevitenskap.
Senere utførte Dr. John Grinder og hans student Richard Bandler studier av fremragende kommunikatører som Virginia Satir (familieterapeut), Milton Erikson (psykolog og psykiater) og Fritz Perls (gestaltterapi). Bandler og Grinder jaktet på fellestrekkene hos de som lykkes, uavhengig av innhold, metode og situasjon.
På 70- tallet etablerte de norske pedagogene Jorun Sjøbakken og Truls Fleiner disiplinen kommunikologi. Inspirert av tanken om, og konsekvensene av en anvendelig sammenfattet kommunikasjonsforståelse, har Truls og Jorun utdannet kommunikologer i hele skandinavia.

Utdannelsen og sertifisering til kommunikolog skal kvalitetssikre:
*Evne til å gjenkjenne balanse og ubalanse i alle systemer på alle nivåer. Eksempelvis for individer, par, grupper, team,
foretak og organisasjoner i en hvilken som helst situasjon og bransje.
*Evne til å respektfullt og tydelig formidle dette tilbake til systemet.
*Evne til å anrette pedagogiske rammer som fører til balanse i systemet.